1* Sertifika Düzeyinin Tarifi:
Dalış ile ilgili teorik konularda bilgilenmiş,dalış donanımlarının hepsini uygun kuşanıp çıkarabilen,bunları sualtında doğru olarak kullanıp dalabilen yanında en az 3* dalıcıya veya bir eğitmen ile beraber max 18 m ye dekosuz dalış yapabilen bir dalıcıdır.

1* Dalıcı Katılım Şartları :
1* Eğitim programına katılmak için yüzme bilmek,en az ilk okul mezunu olmak ve 14 yaşını doldurmuş olmak gerekir.18 yaşını doldurmamış adaylar için veli izin belgesi alınacaktır (bu yazının bir örneği federasyonumuzun web sitesinde yer almaktadır ).Aletli dalış yapmanızda bir sakınca olmadığına dair bir sağlık bildirim formu tarafınızdan doldurularak ( 18 yaşından küçük adaylarda veli tarafından doldurulacaktır ) eğitim dosyanıza konacaktır .Gerekli hallerde doktor raporu istenebilecektir.

Kursun Hedefi ( Teorik Eğitim Sonunda );
İdari ders / CMAS’ın tanımı ve belge seviyelerini ,
Temel donanım / dalış malzemelerinin neler olduğunu ve nasıl kullanılacağını ,
Temel dalış işaretleri / Sualtında el işaretleriyle nasıl anlaşacağımızı
Basınç ve hacim ilişkileri /Duyularımızın derinliklerden nasıl etkilendiğini
Bağımsız aletli dalış donanımı/ regülatör ve tüp
Fizik Fizyoloji / Sualtında vücudumuzun nasıl etkilendiği
Yüzerlilik ekipmanları /Denge yeleğinin ( BCD ) nin
Dalış elbiseleri ve yardımcı malzemeler / elbiseler ve yardımcı malzemelerin tanımı
Malzemelerin bakımı ve saklanması / malzemelerin nasıl bakım yapılarak saklanacağı
Kendini ve Başkasını Kurtarma / Acil durumda kendinizi ve başkasını nasıl kurtaracağınızı
Güvenli dalış kuralları / güvenli bir dalış yapabilmek için dalışınızı nasıl planlamamız gerekir
Dalış bölgecisi seçimi ve koruma / dalış bölgesinin seçimini nasıl yapacağımızI
Dekompresyon tabloları / güvenli dalış limitlerinin gereklilikleri tablolarını öğrenmiş olacaksınız.

Kursun Hedefi ( pratik deniz ve havuz eğitimleri sonunda )
Sizlere dalış eğitimlerinde sualtında kullanılacak haberleşme eğitimlerini,
Malzemeyi nasıl kuşanacağınızı
Suya giriş tekniklerini
Sualtında alçalma tekniklerini
Nefes alırken nelere dikkat edeceğimizi
Yüzerlilik dengeleyici donanımlarınızı nasıl kullanacağınızı
Nefes almanızı sağlayan regülatörü ağzınızdan nasıl çıkarıp tekrar nasıl takabileceğinizi
Arkadaşınız ile havanızı nasıl paylaşabileceğinizi
Maskenize su girdiğinde nasıl boşaltabileceğinizi ve sualtında nasıl çıkarıp takabileceğinizi
Paletinizi nasıl daha doğru kullanacağınızı
Sualtı ve su üstünde scuba donanımınızı, ağırlık kemerinizi nasıl çıkarıp tekrar takabileceğinizi
Basit ilk yardım ve kurtarma becerilerini
Dalış teknesinde nelere dikkat edeceğinizi, Öğrenmiş olacaksınız tüm bu öğrendiklerinizin yanı sıra sualtında çevreyi ve kendinizi kollama ile ilgili kapsamlı çalışmalarda yaptırılacak.

Kursa katılım için gerekli evraklar
Nüfus kağıdı fotokopisi
Sağlık beyanı
2 Adet resim
Kurs katılım formu